OM LIDHEM

Vi startade vår hotellverksamhet sommaren 2009. Tystnaden och naturen i Lidhem var, och är fortfarande, överväldigande. Byggnaderna i Lidhem präglades däremot av slitage, vanvård och funktionalisering. Husen hade används som privat bostad sedan 1897 men togs i 40-talet i bruk som skola, lägerplats, behandlingshem och de sista åren som pensionat. Vi bestämde oss att sätta igång  med hotellverksamheten omedelbart.  

Intuitionen har fått styra de sista åren. Vilket har resulterat i oräkneliga timmar byggande och målande och stora och mindre trädgårdsprojekt. Vi har provat fram olika idéer, vi har ändrat en del igen. Vi har letat efter båda vår egen och Lidhems identitet. Det har gått ganska långsamt fram men vi lyckades. Som familj och som företag. Vi strävar även idag efter att vidare utveckla och förbättra Lidhem. 

HÅLLBAR LIVSSTIL

Här lever och jobbar vi med sunt förnuft. Vårt strävan är att hitta ett sätt att båda leva och arbeta på ett funktionellt och hållbart sätt. 

UNADJUSTEDNONRAW thumb 2299b


Vi har valt en begränsad form av självförsörjning för att lära oss, ha det roligt och framför allt bli involverat i själva livet. …

LIDHEM 1400-2008

Lidhem är belägen i Locknevi, en landsbygdssocken, två mil nordost om Vimmerby och fem mil väster om Västervik på en utlöpare av det småländska höglandet. 

BDT3G2ESSFSAZrzT4IrTnQ thumb 1c323

Locknevi är en för norra Småland karaktäriskiskt bygd med småbrutet landskap, till stora delar skogstäckt. …

LIDHEM 2009-NU

I våra diskussioner med Swedish Welcome märkte vi att vi borde fokusera mer på vad vi har åstadkommit. Att vi kan vara stolta över oss själva. 

Lidhem vid köp

Lidhem vid köp 2009

Vi gjorde ett bra jobb med renoveringen av flera försummade hus och en igenvuxen trädgård medan vi startade ett företag från grunden. …

LIDHEM IDAG

Många gäster frågar oss om vi lever och jobbar året runt på Lidhem och vad vi när turistsäsongen är över. En inblick i vårt liv…


HÖST

Efter att ha jobbat 4 månader oavbruten, d.v.s 7 dagar i veckan från klockan 7 på morgonen till 21.30 på kvällen, är vi trötta. Vi skulle gärna vilja ta det lugnt nu. Åka på semester eller bara vara är vad vi drömmar om just nu. 

UNADJUSTEDNONRAW thumb 22a72

I verkligheten börjar skolan igen och är vi tvungen att vakna ännu tidigare för att barnen ska komma till skolan i tid. Dessutom är det mycket svårt att bryta rytmen från de senaste månaderna. …

VINTER

Första snön kommer i slutet av Oktober eller början av November. Nu kan vi fokusera på vinterodlingen och planering av vår- och sommarodlingen för det kommande året.

UNADJUSTEDNONRAW thumb 22827

 We must be the change we wish to see   Ghandi